Urb. Las Mercedes Mz. F Lote 8 - Paita                Teléfono: 073-214123 Anexo 20            Nextel: 817*2450
                                                                           www.sakura.com.pe